Udskiftning af døre og vinduer

Det er fornuftigt at kontrollere vinduerne, hvis varmeregningen er for stor, udover isoleringen i huset har vinduernes stand og kvalitet stor betydning for indeklimaet.

Det er god økonomi at skifte de gamle vinduer ud, samtidigt giver det husets udseende et løft. Ved ønske om vindues/dør udskiftning giver jeg gerne et uforpligtende tilbud, og kan komme med gode forslag.Der forhandles med: Rationel, Outline, Bøjsø og Velux

Nye vinduer giver blandt andet:

  • Udluftning i form af  indbyggede ventiler, så vinduerne kan lufte ud, uden at vinduerne åbnes.
  • Brand flugtveje (skal overholdes ved isætning af nye vinduer).
  • Lydafskærmning.

  • Isolering.
  • De nyeste energiruder giver faktisk positiv energi til huset.

Vi opmåler og tager ansvaret for at vinduer / døre passer.